Programi joge

 

KOREKTIVNA JOGA

Sat korektivne joge namijenjen je svima. Zamišljen je kao uvod i dobru pripremu u vinyasa sat. Tokom sata pojedinačno prolazimo kroz svaku asanu pa ih vežemo u kratke sljedove (vinyase) od maksimalno 5 asana. Tokom sata rade se 3 do 4 vinyase. Ovaj je sat vrlo lagano pratiti jer nije koreografiran, a namijenjen je prvenstveno jačanju muskulature cijelog tijela i povećanju fleksibilnosti.

VINYASA SLOW

Vinyasa basic sat namijenjen je svima jer različitim fokusima, slijedovima i modifikacijama vježbi može biti prilagođen i početnicima i naprednijima. Sama struktura sata je složenija i asane su zahtjevnije, ali vas učitelj  vrlo nježno vodi iz asane (položaj) u asanu, dajući vam detaljne upute o pravilnom izvođenju i učincima vježbe uz pažljive asistencije i korekcije položaja.  Ovo je sat srednjeg intenziteta usmjeren na detoksikaciju organizma, jačanje cijelog tijela, razvoj aerobno-anaerobnog kapaciteta i povećanje fleksibilnosti. Posebnost sata kao i kod korektivne joge su vođene seanse opuštanja,  vježbe disanja i pranayame kojima završava sat.

VINYASA FLOW

Vinyasa flow je dinamičan stil joge koji se razvio iz Ashtange, a temelji se na povezivanju daha i pokreta u fluidan i kreativan niz asana. Fokus uma na dah i pokret dovodi do duboke koncentracije i zaustavljanja misli što dovodi do meditativnog učinka. Na vinyasa flow satovima kraće se zadržavamo u asanama nego na ashtanga satovima. Ovaj stil joge je intenzivan, energičan i izazovan usmjeren na detoksikaciju organizma, jačanje cijelog tijela, razvoj aerobnog kapaciteta i povećanje fleksibilnosti. Sat je namijenjen naprednijim polaznicima, ali je također prilagodljiv početnicima ( jer svaka izazovnija vježba ima svoju modifikaciju (varijantu u kojoj se može naći i potpuni početnik)).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s