Koja je to Hatha yoga, Hatha yoga sustavi?

Hatha (snažna) yoga, put je koji se bazira na transformaciji, pročišćavanju, kontroli i osvještavanju fizičkog tijela, a kroz fizičko i energetskog, koristeći pritom prakse poput asane, kriye, pranayame i mudre. Hatha yoga je dio tantričke tradicije. Hatha yogiji streme prema oslobođenju u čistom i snažnom tijelu. Tantra je prepoznala fizičko tijelo kao platformu za duhovni rast. Razvijene su metode za postizanje snažnog i vitalnog tijela , koje je upravo i prvi korak na duhovnom putu. Iz te tantričke ideje nastala je tradicija Hatha yoge. S obzirom da je asana(yoga vježba), koju nalazimo u Hatha yoga tradiciji, osnovna praksa većine današnjih yoga sustava, možemo reći da su njihovi korijeni iz Hatha yoga tradicije te ih zato i nazivamo Hatha yoga sustavi.

Hatha yoga sustavi su sustavi poput Vinyasa yoge, Ashtanga yoge, Iyengar yoge, Sivananda yoge, Biharske škole yoge, Jivamukti yoge i slično. Ovi sustavi se i dalje granaju te se stvaraju novi i to je zapravo prirodan proces jer kao i sve oko nas  i yoga je u konstantnom evolucijskom ciklusu te se prilagođava novim saznanjima, navikama i životnom stilu modernog čovjeka. Vinyasa i Ashtanga yoga su danas i najrasprostranjeniji yoga sustavi.

Ono što danas većina zapadnjaka naziva Yoga, je upravo ona posturalna, Hatha yoga, odnosno prakticiranje asana i tehnika poput pranayame radi, uglavnom, održavanja zdravlja fizičkog tijela.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s